ساخت خودکاری برای ذخیره اطلاعات

بعضی وقت ها نیاز دارید از نوشته های خود یک کپی تهیه کنید. با طراحی این خودکار دیگر برای کپی گرفت از مطالب نوشته شده خود نیاز به دستگاه کپی یا اسکنر ندارید. چون این خودکار به وسیله لیزر تعبیه شده در نوک آن کل مطالب نوشته شده را ذخیره می کند و با بلوتوث […]