سوکت پنجره ای که انرژی خورشیدی ایجاد می کند

تولید انرژی الکتریسیته بوسیله سوخت های فسیلی روشی قدیمی گشته است. انرژی خورشیدی انرژی آینده است. با آه وکیاهو سانگ مفهوم سوکت پنجره ای را طراحی نموده اند. آنچه بواقع یک شارژر خورشیدی کوچک است که می تواند به شیشه پنجره متصل شود. پنل شیشه ای در نور خورشید قرار می گیرد و می تواند […]