این کفش ها به اینترنت متصل می‌شوند

مخترعان این کفش معتقدند که در ۵ یا ۱۰ سال آینده، تمامی کفش ها با قابلیت اتصال به اینترنت تولید و ساخته می شوند که سودی بیش از ۲ میلیارد دلار را برای سازندگان در برخواهند داشت. در عصر مدرنیته، کفش ها نیز باید رنگ و بویی از این دوران داشته باشند. مخترعان موفق به […]