محصول جدیدی از دوچرخه به نام Cycli ساخته‌ شد

محصول جدیدی به نام Cycli ساخته‌شده تا بتوان به‌صورت پرتابل به‌وسیله آن دوچرخه‌سواری کرد.می‌توانید پشت میز اداره دوچرخه‌سواری کنید. تنها نیاز به قرار دادن آن زیرپا هنگام کار در اداره یا تماشای تلویزیون هستید تا بتوانید ضمن سوزاندن چربی، بدن خود را از فرم اداری (شکم بزرگ) بیرون بیاورید. سنجش کالری سوزی و ردیابی سلامت […]