هوش مصنوعی با تهدیدات امنیتی مقابله می کند

علم هوش مصنوعی تکنیک‌ها و قابلیت‌هایی دارد که می‌توان از این قابلیت‌ها برای مقابله با تهدیدات امنیتی در فضای شبکه استفاده نمود. در واقع می‌توان علم هوش مصنوعی را نوعی برنامه‌ریزی هوشمند برای ماشین‌ها و ربات‌های الکترونیکی در نظر گرفت که می‌تواند براساس سناریویی از پیش تعیین شده به جریانات پیش رو پاسخ دهد. در […]